Dit concert is onderdeel van het Festival Musica Sacra

Heinrich Schütz
Schwanengesang SWV 482-494

Cappella Amsterdam
o.l.v. Klaas Stok

Lidewij Scheifes cello
Tis Marang contrabas
Mike Fentross theorbe
David Jansen orgel

In de vroege jaren 1660 begon Heinrich Schütz - die inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd van 75 had bereikt - aan zijn zwanenzang. Meer dan 10 jaar later stierf Schütz en liet een grandioos opus ultimum achter: elf motetten voor dubbelkoor, ieder bestaande uit twee delen, geordend volgens de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, en een eveneens tweedelig afsluitend Magnificat.

Heinrich Schütz wordt wel gezien als de grondlegger van de Duitse barok en de voorloper van Bach. Als jonge man werd Schütz door zijn broodheer, de landgraaf van Kassel, naar Italië gestuurd om zich te bekwamen in de polyfonie. Zijn werk is vooral beïnvloed door Giovanni Gabrieli, de grote Italiaanse meester van de dubbelkorigheid, ruimtelijk opgesteld in de San Marco in Venetië, en door Monteverdi, wiens werk hij goed kende. Een andere belangrijke invloed op Schütz is Sweelinck, ‘huiscomponist’ van Cappella Amsterdam.

Als tekst voor zijn zwanenzang gebruikte Schütz de verzen van Psalm 119 - één van de psalmen van Koning David, de zogenaamde ‘psalm der wet’. De keuze voor de Duitse vertaling tekent de grote humanistische ommekeer die teweeggebracht was door de reformatie van Luther: niet langer het Latijn, maar de volkstaal werd gebruikt om God te eren. 

Concert

Tickets

Cappella Brochure 2017 2018

Have a look at our new brochure 2017-2018!

Click here

Receive news about Cappella Amsterdam